zooplus 20 jaar acties

zooplus 20 jaar acties

Algemene voorwaarden website



Laatst aangepaste versie dateert van 18 december 2015.

Wat je moet weten voor je deze website gebruikt ?
Gebruik je deze website? Dan ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden ervan. Lees ze zorgvuldig, voor je verdergaat. Indien je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken we U deze website te verlaten.
Misbruik onze website niet. Verstoor onze website bijvoorbeeld niet en probeer de website niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze website alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. We kunnen de levering van onze website aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken.


Algemene voorwaarden



Deze website wordt beheerd door 

Digital Solutions BVBA,

gevestigd te 1910 Kampenhout,

Sparrendreef 27

en met ondernemingsnummer 0466.480.225.


De gebruiksvoorwaarden van deze website vind je hieronder in detail.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Digital Solutions BVBA.
Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en merkrechten op alle:

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat je daarvoor de toestemming kreeg.
De informatie op Petrescue.be mag geenszins overgenomen worden op andere websites.
Je mag informatie van de website wel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden..
Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden.

Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © Digital Solutions BVBA. Alle rechten voorbehouden’.

Twijfel je of jouw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar info@petrescue.be.
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming ben je dus niet gemachtigd om:
(een kopie van) (een gedeelte van) de website, en/of van de daarop vermelde gegevens, te gebruiken voor commerciële doeleinden
(een gedeelte van) de website te wijzigen, of op te nemen in een ander medium, zoals een papieren document, een weblog, je eigen website, ...


De inhoud van de website

Petrescue stelde de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Het doel van deze website is louter informatief. Dat betekent dat Petrescue niet kan garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.
Voor zover wettelijk toegestaan, is Petrescue.be niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit bijvoorbeeld:
•    handelingen die ingegeven zijn door informatie die je vindt op deze website;
•    storingen in het gebruik van de website
onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie
Petrescue.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Petrescue.be verzonden emails .

Externe links van op de website

Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Petrescue heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt.


Aangeboden informatie en materiaal

Bezorg je ons informatie, foto’s of ander materiaal? Dan aanvaard je dat we deze elementen mogen gebruiken. En garandeer je dat het gebruik van de informatie of het materiaal:

Als gebruiker kun je zelf informatie plaatsen in bepaalde secties van de website. Petrescue.be is voor deze berichten niet verantwoordelijk of aansprakelijk – het is voor ons niet mogelijk om de posts vooraf te controleren.
Petrescue.be heeft op elk moment het recht om deze informatie in te korten, te wijzigen of te verwijderen.
Indien het gebruik van de informatie of het materiaal door Petrescue.be schade berokkent aan derden, wordt de gebruiker hiervoor volledig verantwoordelijk gesteld en vrijwaart zij Petrescue.be voor elke aanspraak van derden ingevolge het gebruik van de informatie of het materiaal.

Persoonsgegevens en privacy

Sta je op het punt om je persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van jouw data.


Vragen en klachten

Petrescue.be wil dat jouw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heb je dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met Petrescue.be. Je mailt ons op info@petrescue.be.


Ter aanvulling ...


Petrescue.be heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.
Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Brussel.

Privacypolicy

Deze Privacypolicy vertelt je:
welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen hoe we je gegevens gebruiken
wat we doen om je privacy te beschermen
Gebruik van persoonlijke informatie
Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht.
Petrescue.be verzamelt:
de gegevens die je zelf invult op het inschrijvingsformulier of die je invult tijdens het online registratieproces: je naam, telefoonnummer, adres, e-mail…..


We gebruiken deze informatie alleen om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld voor analyses, die we benutten om onze communicatie en onze website beter af te stemmen op jouw vragen en interesses. Zo kunnen we je regelmatig interessante en relevante berichten sturen. Dat doen we uiteraard met het grootste respect voor je privacy.


Opslaan van gegevens

Petrescue.be slaat de gegevens op die jij met ons deelt wanneer je:

Jouw persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor de verbetering van onze dienstverlening.
Je hebt op elk moment het recht om je gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen – zoals de privacywet voorschrijft.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan petrescue.be worden permanent bewaard.

Petrescue.be kan de gegevens die door de gebruiker van de website verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Petrescue.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies

Petrescue.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Petrescue.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Disclaimer

Petrescue.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.




Vlooienmarkt-aanbod en aankoop van goederen en diensten.



Noch Petrescue.be, noch Digital Solutions BVBA zijn verantwoordelijk voor de staat en inhoud van de aangeboden goederen.

Noch Petrescue.be, noch Digital Solutions BVBA zijn verantwoordelijk voor de levering van de aangeboden goederen, noch de betaling ervan door de koper.

De aangeboden goederen en diensten worden verkocht en gekocht op risico van de aanbieder-verkoper en de ontvanger-aankoper.

Noch Petrescue.be, noch Digital Solutions BVBA zijn verantwoordelijk voor de gevolgen en eventuele schade die kunnen ontstaan door de aankoop-ontvangst of verkoop-aanbod van de goederen en diensten die op de site worden aangeboden.

Noch Petrescue.be, noch Digital Solutions BVBA zijn verantwoordelijk voor de inhoud noch de opgegeven vervaldatum van de aangeboden goederen, met name medicijnen en andere, en verzoekt de website-gebruiker altijd eerst een dierenartsbezoek te laten voorafgaand aan het toedienen van medicijnen.

Eventuele geschillen die ontstaan door de aanbieding van goederen en diensten worden geregeld door de betrokken partijen, en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Petrescue.be en Digital Solutions BVBA.

Attribution

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0